MultiHouse IT-Strategi

Vi tilbyder vores erfaring og kompetencer i forbindelse med udviklingen af en langsigtet IT-strategi, der bliver skræddersyet til din virksomhed.

MultiHouse IT-Strategi udarbejdes i samarbejde mellem vores konsulenter og ledelsen i virksomheden. Vi tager udgangspunkt i en analyse af din virksomheds unikke forretningsprocesser, hvilket sikrer en fremtidig anvendelse af en IT-infrastruktur, der understøtter virksomheden på bedste måde. IT-strategien opstiller derfor langsigtede målsætninger og planer for IT-infrastrukturen, hvilket også reducerer risikoen for fejlinvesteringer.

Hos MultiHouse er vi bevidste om, at virksomheder tjener penge ved at holde fokus på deres kerneforretning. Derfor skal en IT-strategien sikre, at den fremtidige anskaffelse og anvendelse af IT-infrastruktur sker som en støtte til virksomhedens forretning.

Et typisk forløb for en IT-strategi er, at konsulenten bruger en time på indsamling af information om virksomheden og to timer på et møde med virksomhedens relevante ledere og ansvarlige. Herefter bruger konsulenten flere timer på at formulere og skrive en rapport samt den endelige IT-strategi til virksomheden.

IT-Strategi er en del af Outsourcing Professionel.