Sårbarhedsscanning

En ekstern og intern sårbarhedsscanning blotlægger de sikkerhedshuller, som svækker din IT-sikkerhed.

Både din virksomheds operativsystem og de programmer, der er installeret på dine medarbejderes devices, kan have sårbarheder, som cyberkriminelle nemt kan udnytte. I takt med, at din virksomhed vækster vil du opleve, at flere medarbejdere kommer til, flere devices tages i brug og dit generelle operative system vokser. Det betyder også, at mængden af potentielle sikkerhedshuller i dine interne systemer stiger, og chancen for, at du blotlægger dine data, øges.

I MultiHouse har vi god erfaring med at udføre jævnlige sårbarhedsscanninger for vores kunder - det skaber tryghed om virksomhedens eksisterende IT og giver mulighed for at handle på potentielle farer inden de opstår. En komplet scanning indeholder bl.a.:

  • Gennemgående tjek efter sikkerhedsfejl på jeres server, host, applikationer og andre services
  • Indsigt i, hvordan en potentiel hacker kan få adgang til jeres netværk - og hvor
  • Scanning af bestemte applikationer, herunder  website, udviklet software m.m.
  • Anbefalinger til, hvordan I lukker sikkerhedshullerne i jeres virksomhed.

For at sikre virksomheden bedst muligt, udføres vores sårbarhedsscanning i to faser: en ekstern og en intern. I den eksterne scanning fokuserer vi på, hvordan hackere potentielt kan bryde igennem jeres eksisterende sikkerhedsmæssige setup ude fra - her scanner vi bl.a. jeres offentlige IP-adresser, hvilket giver viden om eventuelle sikkerhedshuller på ftp-servere, firewalls og webservere. En intern scanning betragter netværket inden for jeres Firewall og giver viden om, hvilken effekt det kan have på jeres operative system, hvis en af jeres medarbejdere f.eks. åbner malware.

I forlængelse af vores sårbarhedsscanning tager MultiHouse en dialog med den i IT-ansvarlige i virksomheden med henblik på at redegøre for fund i den foretagede scanning og ruste den IT-ansvarlige til at varetage eventuelle sikkerhedshuller - vi oplever, at scanning og dialog sammen ruster vores kunders IT-afdelinger og giver dem en værdifuld kritisk vinkel på eget setup.

Vi kan også lave en rapport med anbefalinger til bedre sikring af virksomheden på baggrund af scanningerne, ligesom vi har gode erfaringer med at præsentere scanningen ud fra et forretningsmæssigt synspunkt for virksomhedens ledelse.

Kontakt os i formularen nedenfor eller ring til Per Lolk på tlf. 2122 8823, for at høre mere.